ფესტივალები

კულტურის სფეროში ფრანგული ინსტიტუტის საქმიანობის დინამიზმი განსაკუთრებით თვალსაჩინოა საქართველოში ჩატარებული სხვადასხვა ფესტივალების ორგანიზებაში მის მიერ გამოხატულ მხარდაჭერაში. ეს ფესტივალები მრავლად იმართება წლის განმავლობაში და მოიცავს კულტურის ისეთ მრავალფეროვან სფეროებს, როგორიცაა :  კინოხელოვნება, მუსიკა თუ ვიზუალური ხელოვნება.  აღნიშნულ ღონისძიებებში ფრანგულ კულტურას საკუთარი ადგილი უკავია და ფრანგული ინსტიტუტი ფინანსური ან ლოჯისტიკური საშუალებებით მათ მხარს უჭერს.

აქვე წარმოგიდგენთ ფრანგული ინსტიტუტის მიერ მხარდაჭერილ რამდენიმე მნიშვნელოვან კულტურულ ღონისძიებას :