ვაკანსიები

ამ გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ვაკანსიები და სტაჟირების შემოთავაზებები ფრანგული ინსტიტუტის და ინსტიტუტის პარტნიორების მიერ

 

 

Offre d'emploi - Institut Français de Géorgie
  
 

INTERNSHIP IN OFII

The French Office for Immigration and Integration in Tbilisi is looking for an intern part-time training student in Social Sciences (Political Science, legal sciences, international law etc.)
The internship is unpaid.  A certificate will be issued on completion of the training.
Fluency in English is mandatory. A good level of French will be highly appreciated.
If you are interested (e), please send your CV and a cover letter to the following email: mokhtar.guerriche@ofii.fr
the selected candidates will be convened for an interview.
The mission will start in December 2017-

კავკასიისფრანგულისკოლააცხადებსვაკანსიებს

-        სრულგანაკვეთზემზარეულისდასაქირავებლად

-        სრულგანაკვეთზე ინგლისური ენის მასწავლებლის დასაქირავებლად 2018 წლის 14 მაისიდან 30 ივნისამდე და 2018 წლის 1-ლი სექტემბრიდან 30 ოქტომბრამდე დეკრეტულ შვებულებაში გასული თანამშრომლის შესაცვლელად

 

  1. მზარეული

პროფილი :

-        მზარეულის დიპლომი

-        სასადილოში მუშაობის გამოცდილება

-        საერთაშორისო ან ფრანგული სამზარეულოს ცოდნა

-        ფრანგული ან ინგლისური ენის ცოდნა

-        სერიოზულობა და მოქნილობა

 

ძირითადიმოვალეობები :

-        შეკვეთები / სადილის მომზადება

-        კვების კომისიის დასამტკიცებელი მენიუების მომზადება ჰიგიენისა და ჯანდაცვის ნორმების დაცვით

 

სამუშაოპირობები :

-        საინტერესო ანაზღაურება

-        საერთაშორისო გარემოში კარიერის განვითარების საშუალება

 

  1. ინგლისური ენის მასწავლებელი

კანდიდატს, რომლისთვისაც ინგლისური მშობლიური ენაა ან სრულყოფილად ფლობს მას, უნდა ჰქონდეს:

-        სწავლების დიდი გამოცდილება

-        ინგლისური ლიტერატურის კარგი ცოდნა

-        ფრანგული ენის კარგი დონე

 

გთხოვთ, CVდასამოტივაციოწერილი 2018წლის 15 თებერვლამდე  გამოგზავნოთsecretariat@efc.ge