კალენდარი

გამოცხადდა ENA-სა და IRA-ს საერთაშორისო პროგრამებზე კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი

გამოცხადდა კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსი 2022-2023 წლის ENA-სა და IRA-ს საერთაშორისო პროგრამებზე. ყოველწლიურად, ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლა - ENA აცხადებს მიღებას სამ გრძელვადიან საერთაშორისო პროგრამაზე უცხოელი საჯარო მოხელეებისათვის.

ვრცლად