კალენდარი

კონკურსი "ჩემი ნაშრომი 180 წამში"

თბილისის ციფრული ფრანკოფონიული კამპუსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი აცხადებენ კონკურსს "ჩემი ნაშრომი 180 წამში"!

ვრცლად

სადოქტორო სტიპენდია 2021

ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი, საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, აცხადებს კონკურსს სამთვიანი სტიპენდიის მისაღებად დოქტორანტურის საფეხურის იმ ქართველი სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო ან სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებაში. ეს სტიპენდია მიზნად ისახავს საფრანგეთში კვლევითი პერიოდის დაფინანსებას, საფრანგეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების ფარგლებში.

ვრცლად

ფრანგული ენის სასაუბრო ონლაინ კურსი მოზარდებისთვის

ჩაეწერეთ ჩვენს ონლაინ სასაუბრო კურსზე და ისაუბრეთ მხოლოდ ფრანგულად!

ვრცლად