კალენდარი

სასაუბრო კლუბი

მედიათეკის ფრანგულ ენაზე სასაუბრო კლუბი

ვრცლად

ახალი თარგმანის პრეზენტაცია

მედიათეკა | 2022-12-01 18 h

რეზო გაბრიაძის ''თეთრი ხიდის'' ფრანგული თარგმანის პრეზენტაცია

ვრცლად