კალენდარი

სასაუბრო კლუბი

მედიათეკის ფრანგულ ენაზე სასაუბრო კლუბი

ვრცლად

ახალი თარგმანის პრეზენტაცია

მედიათეკა | 2023-04-06 18 სთ

ახალი თარგმანის პრეზენტაცია - ჟან-პოლ სარტრის ''რა არის ლიტერატურა''

ვრცლად