ტარიფები

კურსები ზრდასრულებისთვის (დისტანციური)

ზოგადი კურსი
12 საათი 150 ლარი
ზოგადი კურსი
24 საათი 300 ლარი
DELF-ის გამოცდების მოსამზადებელი კურსი
24 საათი 500 ლარი
სასაუბრო კურსი
12 საათი 200 ლარი
ზოგადი კურსი ორგანიზაციებისთვის
24 საათი 2000 ლარი (ჯგუფი)
ზოგადი ჯგუფური კურსი ფრანგული ინსტიტუტის გარეთ
24 საათი 600 ლარი (თითო სტუდენტი)
Georgian language courses
12 hours 300 GEL
Georgian language courses
24 hours 600 GEL

კურსები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის (დისტანციური)

ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
12 საათი 150 ლარი
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
24 საათი 300 ლარი
მუსიკის სახელოსნო პატარებისათვის
1 საათი 30 ლარი
პატარა მუშკეტერები
12 საათი 150 ლარი
თეატრალური სახელოსნო
12 საათი 200 ლარი

ინდივიდუალური კურსები (დისტანციური)

ინსტიტუტში
5 საათი 400 ლარი
ინსტიტუტში
10 საათი 800 ლარი
ბინაზე
5 საათი 500 ლარი
ბინაზე
10 საათი 1000 ლარი
დისტანციური
5 საათი 400 ლარი
დისტანციური
10 საათი 800 ლარი

მედიათეკა

ჩაწერა 1 წლის ვადით
40 ლარი
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის
20 ლარი
ფრანგული ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის
უფასო
ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა ციფრული ბიბლიოთეკით
1 საათი - 20 ლარი
გასართობი აქტივობები ბავშვებისთვის პლანშეტის გამოყენებით
1 საათი - 20 ლარი

თარგმნა (მომსახურება დროებით მიუწვდომელია)

მარტივი დოკუმენტი
15 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
რთული დოკუმენტი
20 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
სამედიცინო დოკუმენტი
25 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
თარგმანის ხელმეორედ გამოცემა
5 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)

წიგნები

მეთოდები Alter Ego ან Cosmopolite ან Adosphere ან Pourquoi pas
75 ლარი
სავარჯიშო რვეული
50 ლარი
უღლება (Bescherelle)
15 ლარი