ტარიფები

კურსები ზრდასრულებისთვის (დისტანციური)

ზოგადი კურსი
12 საათი 100 ლარი
ზოგადი კურსი
24 საათი 200 ლარი
DELF-ის გამოცდების მოსამზადებელი კურსი
24 საათი 390 ლარი
სასაუბრო კურსი
12 საათი 100 ლარი
წერის სახელოსნო
12 საათი 100 ლარი
თეატრალური სახელოსნო
12 საათი 100 ლარი
Georgian language courses
24 hours 300 GEL

კურსები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის (დისტანციური)

ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
12 საათი 100 ლარი
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
24 საათი 200 ლარი
მუსიკის სახელოსნო პატარებისათვის
1 საათი 15 ლარი
პატარა მუშკეტერები
12 საათი 100 ლარი
თეატრალური სახელოსნო
12 საათი 100 ლარი

ინდივიდუალური კურსები (დისტანციური)

ინსტიტუტში
5 საათი 250 ლარი
ინსტიტუტში
10 საათი 450 ლარი
ბინაზე
5 საათი 275 ლარი
ბინაზე
10 საათი 550 ლარი

მედიათეკა

ჩაწერა 1 წლის ვადით
40 ლარი
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის
20 ლარი
ფრანგული ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის
უფასო
ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა ციფრული ბიბლიოთეკით
1 საათი - 10 ლარი
გასართობი აქტივობები ბავშვებისთვის პლანშეტის გამოყენებით
1 საათი - 10 ლარი

თარგმნა

მარტივი დოკუმენტი
15 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
რთული დოკუმენტი
20 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
სამედიცინო დოკუმენტი
25 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
თარგმანის ხელმეორედ გამოცემა
5 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)

წიგნები

მეთოდები Alter Ego ან Cosmopolite ან Adosphere ან Pourquoi pas
60 ლარი
სავარჯიშო რვეული
35 ლარი
Les 500 exercices de grammaire
55 ლარი
უღლება (Bescherelle)
15 ლარი
Grammaire en dialogue débutant
55 ლარი