ტარიფები

ჯგუფური კურსები

48 საათიანი კურსი
დღის საათები - 300 ლარი
საღამოს საათები - 380 ლარი
ენის უმაღლესი დონე
48 სთ - 380 ლარი
DELF-ის გამოცდების მოსამზადებელი კურსი
30 სთ - 380 ლარი
თემატური სახელოსნო
12საათი
90 ლარი (18 საათამდე)
110 ლარი (18 საათიდან)
ღვინის სადეგუსტაციო სახელოსნო
1სთ30 - 30 ლარი

კურსები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის

პატარა მუშკეტერები
12 საათი - 90 ლარი
24 საათი - 180 ლარი
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
48 საათი - 300 ლარი
(18 საათამდე)
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
48 საათი - 380 ლარი
(18 საათის შემდეგ)
მუსიკის სახელოსნო პატარებისათვის
1 საათი - 15 ლარი

ინდივიდუალური კურსები

ინსტიტუტში
20 სთ - 700 ლარი
10 სთ - 400 ლარი
ბინაზე
20 სთ-850 ლარი
10 სთ - 500 ლარი
დისტანციური
20 სთ - 700 ლარი

მედიათეკა

ჩაწერა 1 წლის ვადით
40 ლარი
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის
20 ლარი
ფრანგული ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის
უფასო
ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა ციფრული ბიბლიოთეკით
1 საათი - 5 ლარი
გასართობი აქტივობები ბავშვებისთვის პლანშეტის გამოყენებით
1 საათი - 5 ლარი

თარგმნა

მარტივი დოკუმენტი
15 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
რთული დოკუმენტი
20 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
სამედიცინო დოკუმენტი
25 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)

წიგნები

მეთოდები Alter Ego ან Adosphere
60 ლარი
სავარჯიშო რვეული
35 ლარი
Les 500 exercices de grammaire
55 ლარი
უღლება (Bescherelle)
15 ლარი
Grammaire en dialogue débutant
55 ლარი