ტარიფები

ჯგუფური კურსები

48 საათიანი კურსი
დღის საათები - 270 ლარი
საღამოს საათები - 360 ლარი
ენის უმაღლესი დონე
48 სთ - 360 ლარი
DELF-ის გამოცდების მოსამზადებელი კურსი
30 სთ - 360 ლარი
ღვინის სადეგუსტაციო სახელოსნო
2სთ - 30 ლარი

კურსები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის

პატარა მუშკეტერები
15 საათი - 80 ლარი
25 საათი - 160 ლარი
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
48 საათი - 270 ლარი
(18 საათამდე)
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
48 საათი - 360 ლარი
(18 საათის შემდეგ)

ინდივიდუალური კურსები

ინსტიტუტში
30 სთ - 900 ლარი
15 სთ - 500 ლარი
ბინაზე
30 სთ-1050 ლარი
დისტანციური
30 სთ - 900 ლარი

მედიათეკა

ჩაწერა 1 წლის ვადით
20 ლარი
უფასო ფრანგული ინსტიტუტის სტუდენტებისა და მასწავლებლებისთვის

თარგმნა

მარტივი დოკუმენტი
10 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
რთული დოკუმენტი
17 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)

წიგნები

მეთოდები Alter Ego ან Adosphere
50 ლარი
სავარჯიშო რვეული
30 ლარი
Les 500 exercices de grammaire
50 ლარი
უღლება (Bescherelle)
15 ლარი
Grammaire en dialogue débutant
50 ლარი