ტარიფები

ჯგუფური კურსები

48 საათიანი კურსი
დღის საათები - 280 ლარი
საღამოს საათები - 370 ლარი
ენის უმაღლესი დონე
48 სთ - 370 ლარი
DELF-ის გამოცდების მოსამზადებელი კურსი
30 სთ - 360 ლარი
ღვინის სადეგუსტაციო სახელოსნო
2სთ - 30 ლარი

კურსები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის

პატარა მუშკეტერები
15 საათი - 80 ლარი
25 საათი - 160 ლარი
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
48 საათი - 280 ლარი
(18 საათამდე)
ჯგუფები ბავშვებისა და მოზარდებისთვის
48 საათი - 370 ლარი
(18 საათის შემდეგ)

ინდივიდუალური კურსები

ინსტიტუტში
20 სთ - 700 ლარი
10 სთ - 400 ლარი
ბინაზე
20 სთ-850 ლარი
10 სთ - 450 ლარი
დისტანციური
20 სთ - 700 ლარი

მედიათეკა

ჩაწერა 1 წლის ვადით
40 ლარი
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის
20 ლარი
ფრანგული ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის
უფასო

თარგმნა

მარტივი დოკუმენტი
15 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
რთული დოკუმენტი
20 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)
სამედიცინო დოკუმენტი
25 ლარი
(ნოტარიუსის ხარჯების გარეშე)

წიგნები

მეთოდები Alter Ego ან Adosphere
55 ლარი
სავარჯიშო რვეული
30 ლარი
Les 500 exercices de grammaire
50 ლარი
უღლება (Bescherelle)
15 ლარი
Grammaire en dialogue débutant
50 ლარი