ტრენინგები / სტაჟირებები

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი მასწავლებლებს საშუალებას აძლევს რომ მონაწილეობა მიიღონ მრავალ ტრენინგსა და პროგრამაში.

ფრანგული ენის პედაგოგებს შეუძლიათ ისარგებლონ:

  • ტრენინგებით საქართველოში
  • AUF-ის პროგრამებით
  • სტაჟრებით საფრანგეთში