მოგზაურობა საფრანგეთში

საფრანგეთი მსოფლიოში პირველი ტურისტული მიმართულებაა (ყოველწლიურად 85 მილიონი ტურისტი; იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი 39 ძეგლი) და, ასევე, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი ქვეყანაც. ის წარმოადგენს ხუთ კონტინენტზე გადაჭიმული ფრანკოფონური სამყაროს კარიბჭეს. და, ბოლოს, როგორც ყოველთვის, ეს ქვეყანა ღიაა იმიგრაციისთვის, რაც კვებავს მის დინამიზმს და სტიმულს აძლევს მის შემოქმედებას.

ა.წ. 28 მარტიდან, ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს (ბოლო 10 წლის მანძილზე აღებული პასპორტი), შეუძლიათ შენგენის ზონაში მოკლე ვადიანი ვიზიტების უვიზოდ გამხორციელება.

ვიზის პროცედურები


ენის კურსები საფრანგეთში