ტარიფები

DELF DALF 2024 რეგისტრაციის ჩვეულებრივი ტარიფი

A1
115 GEL
A2
120 GEL
B1
140 GEL
B2
220 GEL
C1
290 GEL
C2
350 GEL

DELF DALF 2024 ფრანგული ინსტიტუტის სტუდენტი (-20%)

A1
92 GEL
A2
96 GEL
B1
112 GEL
B2
176 GEL
C1
232 GEL
C2
280 GEL

TCF-DAP

სავალდებულო გამოცდა წინასწარი ჩაწერისთვის TCF-DAP
450 ლარი

TEF

ერთი არჩევითი გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM ან ზეპირმეტყველება EO ან წერა EE
300 ლარი
4 სავალდებულო გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM, ზეპირმეტყველება EO, წერა EE
700 ლარი

TEFAQ

2 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები)
500 ლარი
3 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები) და წაკითხულის გაგება CE ან წერა EE (დამატებითი გამოცდები)
600 ლარი
4 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO, ზეპირმეტყველება EO, წაკითხულის გაგება CE, წერა EE
700 ლარი

საფრანგეთის უნივერსიტეტის დელოკალიზებული გამოცდა

გამოცდის საფასური
550 GEL

DAEFLE

გამოცდა
1400 GEL

დიპლომის ხელახალი გამოცემა

DELF/DALF
65 ლარი

მოსამზადებლად

წიგნები
80 ლარიდან 100 ლარამდე
მოსამზადებელი კურსი - 24 სთ
500 ლარი