ტარიფები

DELF DALF

A1 - A2
60 GEL
B1
80 GEL
B2
100 GEL
C1
120 GEL
C2
150 GEL

TCF

სავალდებულო გამოცდა წინასწარი ჩაწერისთვის TCF-DAP (მინიმუმ 4 კანდიდატი)
300 ლარი
სავალდებულო გამოცდა წინასწარი ჩაწერისთვის TCF-DAP (4 კანდიდატზე ნაკლები)
350 ლარი

TEFAQ

მოსმენილის გაგება და ზეპირმეტყველება
370 ლარი
1 გამოცდა
250 ლარი
მოსმენილის გაგება და ზეპირმეტყველება (4 კანდიდატზე ნაკლები)
600 ლარი
1 გამოცდა (4 კანდიდატზე ნაკლები)
500 ლარი

TEF

კითხვარის ტიპის ტესტი QCM (CO/CE/LS) ან აზრის გამოხატვის 1 გამოცდა
280 ლარი
კითხვარის ტიპის ტესტი QCM (CO/CE/LS) და აზრის გამოხატვის გამოცდები
370ლარი
კითხვარის ტიპის ტესტი QCM (CO/CE/LS) ან აზრის გამოხატვის 1 გამოცდა (- 4 კანდიდატი)
500 ლარი
კითხვარის ტიპის ტესტი QCM (CO/CE/LS) და აზრის გამოხატვის გამოცდები (- 4 კანდიდატი)
700 ლარი

მოსამზადებლად

წიგნები - réussir le DELF
50 ლარი
მოსამზადებელი კურსი - 30 სთ
370 ლარი

დიპლომის ხელახალი გამოცემა

DELF/DALF
25 ლარი
TEF
ჩაწერის მომენტში
40 ლარი
TEF
შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ
140 ლარი