ტარიფები

DELF DALF

A1 - A2
70 GEL
B1
90 GEL
B2
150 GEL
C1
200 GEL
C2
250 GEL

TCF-DAP

სავალდებულო გამოცდა წინასწარი ჩაწერისთვის TCF-DAP
400 ლარი

TEFAQ

2 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები)
500 ლარი
3 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები) და წაკითხულის გაგება CE ან წერა EE (დამატებითი გამოცდები)
600 ლარი
4 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO, ზეპირმეტყველება EO, წაკითხულის გაგება CE, წერა EE
700 ლარი

TEF

ერთი არჩევითი გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM ან ზეპირმეტყველება EO ან წერა EE
300 ლარი
4 სავალდებულო გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM, ზეპირმეტყველება EO, წერა EE
700 ლარი

მოსამზადებლად

წიგნები
55 ლარიდან 80 ლარამდე
მოსამზადებელი კურსი - 30 სთ
390 ლარი

დიპლომის ხელახალი გამოცემა

DELF/DALF
65 ლარი
TEF/TEF Canada სერტიფიკატის დუბლიკატი
ჩაწერის მომენტში
85 ლარი
TEF/TEF Canada სერტიფიკატის დუბლიკატი
შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ
250 ლარი
TEFAQ/TEF Naturalisation სერტიფიკატის ბეჭდვა
ჩაწერის მომენტში და შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ
250 ლარი

საფრანგეთის უნივერსიტეტის დელოკალიზებული გამოცდა

გამოცდის საფასური
400 ლარი