ტარიფები

DELF DALF რეგისტრაციის ჩვეულებრივი ტარიფი

A1
75 GEL
A2
80 GEL
B1
100 GEL
B2
180 GEL
C1
250 GEL
C2
300 GEL

DELF DALF ფრანგული ინსტიტუტის სტუდენტი

A1
60 GEL
A2
64 GEL
B1
80 GEL
B2
144 GEL
C1
200 GEL
C2
240 GEL

TCF-DAP

სავალდებულო გამოცდა წინასწარი ჩაწერისთვის TCF-DAP
450 ლარი

TEF

ერთი არჩევითი გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM ან ზეპირმეტყველება EO ან წერა EE
300 ლარი
4 სავალდებულო გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM, ზეპირმეტყველება EO, წერა EE
700 ლარი

TEFAQ

2 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები)
500 ლარი
3 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები) და წაკითხულის გაგება CE ან წერა EE (დამატებითი გამოცდები)
600 ლარი
4 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO, ზეპირმეტყველება EO, წაკითხულის გაგება CE, წერა EE
700 ლარი

საფრანგეთის უნივერსიტეტის დელოკალიზებული გამოცდა

გამოცდის საფასური
550 GEL

DAEFLE

გამოცდა
1400 GEL

დიპლომის ხელახალი გამოცემა

DELF/DALF
65 ლარი

მოსამზადებლად

წიგნები
80 ლარიდან 100 ლარამდე
მოსამზადებელი კურსი - 24 სთ
500 ლარი