ტარიფები

DELF DALF

A1
75 GEL
A2
80 GEL
B1
100 GEL
B2
180 GEL
C1
250 GEL
C2
300 GEL

TCF-DAP

სავალდებულო გამოცდა წინასწარი ჩაწერისთვის TCF-DAP
450 ლარი

TEF

ერთი არჩევითი გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM ან ზეპირმეტყველება EO ან წერა EE
300 ლარი
4 სავალდებულო გამოცდა - კითხვარის ტიპის ტესტი QCM, ზეპირმეტყველება EO, წერა EE
700 ლარი

TEFAQ

2 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები)
500 ლარი
3 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO და ზეპირმეტყველება EO (სავალდებულო გამოცდები) და წაკითხულის გაგება CE ან წერა EE (დამატებითი გამოცდები)
600 ლარი
4 გამოცდა - მოსმენილის გაგება CO, ზეპირმეტყველება EO, წაკითხულის გაგება CE, წერა EE
700 ლარი

საფრანგეთის უნივერსიტეტის დელოკალიზებული გამოცდა

გამოცდის საფასური
550 GEL

DAEFLE

გამოცდა
1400 GEL

დიპლომის ხელახალი გამოცემა

DELF/DALF
65 ლარი

მოსამზადებლად

წიგნები
80 ლარიდან 100 ლარამდე
მოსამზადებელი კურსი - 24 სთ
500 ლარი