ჩვენი აქტივობები

კონკურსი "ჩემი ნაშრომი 180 წამში"

თბილისის ციფრული ფრანკოფონიული კამპუსი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტი და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი აცხადებენ კონკურსს "ჩემი ნაშრომი 180 წამში"!

ვრცლად

თანამშრომლობა

მთარგმნელობითი მომსახურება

ფრანგული ინსტიტუტი გთავაზობთ სპეციალისტის მიერ დოკუმენტების თარგმნის მომსახურებას, ქართულ-ფრანგულ ენებზე, საფრანგეთის საკონსულოს ადმინტრაციული მოთხოვნების შესაბამისად.

ვრცლად