კურსები ორგანიზაციებისთვის


აღნიშნული კურსები განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ფრანგული ენის სწრაფი შესწავლა საკუთარი პროფესიული საქმიანობისთვის სჭირდება. ჩვენი ზოგადი და სპეციფიურ მიზნებზე მორგებული ფრანგული ენის კურსები ადაპტირებულია თქვენს მოთხოვნებთან და საშუალებას იძლევა სწრაფად შეიძინოთ ცოდნა ზეპირ და წერილობით კომუნიკაციაში.გაკვეთილები შეიძლება ჩატარდეს როგორც ფრანგული ინსტიტუტში, ასევე თქვენს ოფისშიც.ხანგრძლივობა :

1,30 საათის ხანგრძლივობის 32 გაკვეთილიტარიფები (48სთ - არაუმეტეს 8 მსმენელისა)

  • 2200 ლარი სახელმძღვანელოს ჩათვლით
  • 2000 ლარი სახელმძღვანელოს გარეშე

საკონტაქტო პირი : cecile.fagegaltier@institutfrancais.ge
2 92 28 55 / 2 93 44 58