ქართული ენის კურსები

ანგლოფონი ხართ და გსურთ ქართული ენის შესწავლა? საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი გთავაზობთ თქვენს მოლოდინებსა და საჭიროებებთან ადაპტირებული კურსს.

გთავაზობთ ქართული ენის კურსებს კომუნიკაციური მიდგომით, ენების სწავლების საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოსთან შესაბამისობაში.  
თქვენ სწრაფად ივითარებთ კომპეტენციებს წერასა და ზეპირმეტყველებაში, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდად ადაპტირების საშუალებას მოგცემთ.

  • ვარჯიში ოთხივე საკომუნიკაციო კომპეტენციაში (კითხვა, მოსმენა, წერა და საუბარი)
  • გამოცდილი ანგლოფონი პედაგოგი

 

სიხშირე : 2x2 საათი კვირაში

სრული ხანგრძლივობა : 24 საათი, დაახლოებით თვენახევარი

ფასი : 300 ლარი - 24 საათი 
          150 ლარი 12 საათი
 ინდივიდუალური კურსები

ინსტიტუტში ან ონლაინ -10 საათი 450 ლარი 

ბინაზე - 10 საათი 550 ლარი