ონლაინ კურსები

cours en ligne

 პერსონალიზებული დისტანციური სწავლება Skype - ის საშუალებით.


ჩვენი ზოგადი და სპეციფიურ მიზნებზე მორგებული ფრანგული ენის კურსები ადაპტირებულია თითოეული თქვენგანის მოთხოვნებზე. გაკვეთილებს უძღვებიან პატარა ჯგუფებში 
(მაქსიმუმ 3 მსმენელი) ან ინდივიდუალურ კურსებზე ფრანგული ენის სწავლებაში სპეციალიზებული ფრანგი პედაგოგები, რაც საშუალებას მოგცემთ სწრაფად დაეუფლოთ ზეპირმეტყველებასა და მართლწერას. 


ხანგრძლივობა და რიტმი :

თქვენი სურვილის მიხედვით (მინიმუმ 2 საათი კვირაში).ტარიფები (20სთ) :

1 მსმენელისთვის : 700 ლარი

2 მსენელისთვის : 800 ლარი 


3 მსმენელისთვის : 900 ლარი
ჩასაწერად მიმართეთ : manana.iashvili@institutfrancais.ge
2 92 28 55 / 2 93 44 58