TCF

TCF : ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი

ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი (TCF DAP)

გსურთ ჩაეწეროთ საფრანგეთის უნივერსიტეტის პირველი ციკლის (« Licence ») პირველ კურსზე ან არქიტექტურის უმაღლეს სკოლაში?  ამასთანავე არ ფლობთ DELF B2-ის ან DALF-ის დიპლომებს? თქვენ უნდა გაიაროთ TCF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის) სპეციალური ტესტი, რომელსაც ეწოდება TCF DAP-ისთვის (უნივერსიტეტში წინასწარი ჩაწერისთვის).

გამოცდის აღწერა და ხანგრძლივობა

გამოცდის ხანგრძლივობაა 2 საათი და 55 წუთი.

იგი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან :

აზრის გაგების გამოცდები
 • მოსმენილის გაგება : 29 კითხვა, 25 წთ 
 • ენის სტრუქტურის ფლობა (გრამატიკა და ლექსიკა ): 18 კითხვა, 15 წთ 
 • წაკითხულის გაგება : 29 კითხვა, 45 წთ 
ხანგრძლივობა : 1 სთ 25 წთ

ხანგრძლივობა : 60 წთ  

შემდეგი სესია :

TCF DAP-ისთვის შემდეგი გამოცდა ჩატარდება 2021 წლის 19 დეკემბერს საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში (მისამართი: თბილისი, ჩახრუხაძის პირველი შესახვევი N4).
ონლაინ რეგისტრაციის პერიოდი გაგრძელდა 2021 წლის 1 ნოემბრიდან 19 ნოემბრის ჩათვლით.


სანიტარული პროტოკოლი კანდიდატებისთვის : 

საგამოცდო ცენტრში გამოცხადებისას კანდიდატს თან უნდა ჰქონდეს შემდეგი დოკუმენტები და ნივთები (გამონაკლისის გარეშე):

 • პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ფოტოთი* (პირადობის მოწმობა, პასპორტი, მართვის მოწმობა, სტუდენტის ბარათი, მოსწავლის ბარათი)
 • გამოცდაზე გამოძახების ფურცელი/გამოცდაზე ჩაწერის დამადასტურებელი ბარათი*
 • საწერი კალამი*
 • პირბადე (ნიღაბი)*
 • ერთი წყვილი ქირურგიული ხელთათმანი და ჩვეულებრივი ყურსასმენი (მხოლოდ C2-ის გამოცდაზე)*
 • 1 ბოთლი წყალი
*იმ შემთხვევაში, თუ ჩამონათვალში მითითებული სავალდებულო დოკუმენტებიდან და ნივთებიდან არ იქნება წარმოდგენილი რომელიმე, საგამოცდო ცენტრი იტოვებს უფლებას, კანდიდატი არ დაუშვას საგამოცდო ცენტრში.

საგამოცდო ცენტრში და მის მიმდებარე კიბეზე კანდიდატებს უნდა ეკეთოთ პირბადე და დაიცვან რიგი მითითებული სტიკერების მიხედვით, რაც განსაზღვრავს მინიმუმ 2 მეტრიან დისტანციას კანდიდატებს შორის. 

საგამოცდო ცენტრის შესასვლელში სავალდებულოა ტემპერატურის შემოწმება და ხელების დამუშავება სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარით. 

პირბადე (ნიღაბი) სავალდებულოა ნებისმიერ სიტუაციაში, რაც დაკავშირებულია წერით თუ ზეპირ გამოცდაში მონაწილეობასთან. 

თანმხლები და გარეშე პირები საგამოცდო ცენტრში არ დაიშვებიან. 

დეტალური სანიტარული პროტოკოლი მოგვიანებით ინდივიდუალურად გადაეგზავნება სესიაზე დარეგისტრირებულ თითოეულ კანდიდატს. 


ტარიფები და გადახდის პირობები :

TCF-DAP - 400 ლარი

გადახდა შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკიდან ფრანგული ინსტიტუტის ანგარიშზე. გადახდისას აუცილებლად მიუთითეთ:
- გამოცდაზე გამსვლელი კანდიდატის სახელი და გვარი
- გადახდის დანიშნულება : "ფრანგული ენის გამოცდა TCF-DAP
ფრანგული ინსტიტუტის საბანკო რეკვიზიტები: ბანკი/ანკ : ს ს ”თიბისი ბანკი”  ბ/კოდი : TBCBGE22  ანგ/N°: GE12TB7398636160100001

გადახდილი თანხა არ ანაზღაურდება.


რეგისტრაცია:

გამოცდის სესიის უკეთ ორგანიზებისა და კანდიდატების სანიტარული უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, გათვალისწინებულია ფიზიკური დისტანცირების აუცილებელი პირობები და  კოლექტიურ (წერით) გამოცდაზე დაიშვება მაქსიმუმ 21 კანდიდატი.
შესაბამისად, თითოეულ გამოცდაზე შესაძლებელია მაქსიმუმ 21 კანდიდატის რეგისტრაცია.

გამოცდაზე რეგისტრაციის მსურველი კანდიდატისთვის აუცილებელი პროცედურა (ზუსტად მიჰყევით ეტაპებს):
 1. გაეცანით 2021 წლის დეკემბრის სესიის სპეციალურ პროტოკოლს (იხილეთ ზევით)
 2. შეავსეთ და გააგზავნეთ ელექტრონული რეგისტრაციის ფორმულარი
 3. გადააგზავნეთ პირადობის დამადასტურებელი საბუთი ფოტოთი (პირადობის მოწმობა, პასპორტი, მართვის მოწმობა, სტუდენტის ბარათი, მოსწავლის ბარათი) ელექტრონული ფოსტით მისამართზე ifgexamens@gmail.com
 4. გადააგზავნეთ ოფიციალური ფოტოსურათი ელექტრონული ფოსტით მისამართზე ifgexamens@gmail.com
 5. გადააგზავნეთ არჩეული გამოცდის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ელექტრონულ მისამართზე ifgexamens@gmail.com
საგამოცდო ცენტრი უფლებას იტოვებს, სანიტარიული სიტუაციიდან გამომდინარე, გააუქმოს რეგისტრაციები.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:
რეგისტრაცია დასრულდება მხოლოდ გამოცდის საფასურის გადახდის შემდეგ: კანდიდატი, რომელიც არ გადაიხდის გამოცდის საფასურს რეგისტრაციების დასრულებამდე, შეტყობინების გარეშე მოიხსნება გამოცდიდან და დაელოდება შემდეგ სესიას ხელახალი რეგისტრაციისთვის. 

პედაგოგიური რესურსები