სასწავლო წიგნები

დიდებისთვის

სათაური:
Alter ego 5 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2010

ფასი:

100 ლარი

სათაური:
Alter Ego + B2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2015

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Alter Ego + B1 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2013

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Alter Ego + A2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2012

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 1 : Livre de l'élève + DVD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2017

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 2 : Livre de l'élève + DVD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2017

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 3 - Livre de l'élève + DVD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2018

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 4 : Livre de l'élève + DVD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2019

ფასი:

75 ლარი

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის

სათაური:
Adosphère 1 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Adosphère 4 +CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Adosphère 3 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

75 ლარი

სათაური:
Adosphère 2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

75 ლარი

რვეულები

სათაური:
Adosphère 1 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Adosphère 3 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Adosphère 4 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Adosphère 2 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Les Loustics 1 : Cahier d'activités + CD audio
ავტორი

HACHETTE

თარიღი:

2014

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Les Loustics 2 : Cahier d'activités
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2013

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Les Loustics 3 : Cahier d'activités + CD audio
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2014

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 1 : Cahier d'activités + CD audio
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2017

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 2 : Cahier d'activités + CD audio
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2017

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 3 - Cahier d'activités + CD audio
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2018

ფასი:

50 ლარი

სათაური:
Cosmopolite 4 : Cahier d'activités + CD audio
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2019

ფასი:

50 ლარი

გამოცდისთვის მოსამზადებლად

სათაური:
Réussir le DELF B2 + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2008

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
Le DELF A2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2016

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
Réussir Le DELF A2 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
B1 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
B2 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
Réussir Le DELF B1 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
Réussir Le DELF B2 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
Réussir Le DELF A1 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
A1 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
A2 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

80 ლარი

სათაური:
C1 / C2 Le DALF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2017

ფასი:

100 ლარი

გრამატიკა

სათაური:
FOCUS. Grammaire du français A1, A2, B1.
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2020

ფასი:

100 ლარი

სათაური:
bescherelle - conjugaison - Poche
ავტორი

Hatier

თარიღი:

2013

ფასი:

15 ლარი

გსურთ შეუკვეთოთ სხვა წიგნები? დაუკავშირდით ფრანგულ ინსტიტუტს: 292 28 55 / 293 44 58 ან info@institutfrancais.ge