წასვლა საფრანგეთში

კანდიდატების მიღება : საერთაშორისო ტექნიკური სტაჟირება საარქივო სფეროში (STIA) ონლაინ რეგისტრაცია 2017 წლის 15 დეკემბრამდე.

1951 წელს საფრანგეთის არქივების დირექციის მიერ დაარსებული საერთაშორისო ტექნიკური სტაჟირება საარქივო სფეროში განკუთვნილია ფრანგი და უცხოელი ფრანკოფონი სპეციალისტებისთვის, რომლებიც ადგილობრივ ან ეროვნულ, საჯარო თუ კერძო არქივებში მუშაობენ.

ვრცლად
მოგზაურობა საფრანგეთში
საფრანგეთი მსოფლიოში პირველი ტურისტული მიმართულებაა (ყოველწლიურად 85 მილიონი ტურისტი; იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი 39 ძეგლი) და, ასევე, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი ქვეყანაც.

ა.წ. 28 მარტიდან, ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელ საქართველოს მოქალაქეებს (ბოლო 10 წლის მანძილზე აღებული პასპორტი), შეუძლიათ შენგენის ზონაში მოკლე ვადიანი ვიზიტების უვიზოდ გამხორციელება.

ვრცლად
მუშაობა საფრანგეთში
საფრანგეთი, მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობით, მსოფლიოს 10 უძლიერესი ინდუსტრიული ქვეყნების სიაშია და მე-3 მსოფლიო დონის მოთამაშე (აშშ-სა და იაპონიის შემდეგ) ინოვაციების მხრივ.
ვრცლად
სწავლა საფრანგეთში
უმაღლესი განათლების ხარისხითა და შემოთავაზებული სწავლების მრავალფეროვნებით აღიარებული საფრანგეთი, ამჟამად, 288 000 უცხოელ სტუდენტს მასპინძლობს. 
ვრცლად