სასწავლო წიგნები

დიდებისთვის

სათაური:
Alter ego 5 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2010

ფასი:

75 GEL

სათაური:
Alter Ego + B2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2015

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Alter Ego + B1 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2013

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Alter Ego + A2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2012

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Alter Ego + A1 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2012

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Alter ego 3 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2006

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Alter ego 2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2009

ფასი:

60 GEL

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის

სათაური:
Adosphère 1 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Adosphère 4 +CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Adosphère 3 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

60 GEL

სათაური:
Adosphère 2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

60 GEL

რვეულები

სათაური:
Adosphère 1 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

35 GEL

სათაური:
Alter Ego + A1
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2014

ფასი:

35 GEL

სათაური:
Alter Ego + A2
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2015

ფასი:

35 GEL

სათაური:
Alter Ego +4
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2015

ფასი:

35 GEL

სათაური:
Alter Ego +3
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2015

ფასი:

35 GEL

სათაური:
Adosphère 3 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

35 GEL

სათაური:
Adosphère 4 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

35 GEL

სათაური:
Adosphère 2 + CD-Rom
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2011

ფასი:

35 GEL

გამოცდისთვის მოსამზადებლად

სათაური:
Réussir le DELF B2 + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2008

ფასი:

55 GEL

სათაური:
Le DELF A2 + CD
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2016

ფასი:

45 GEL

სათაური:
Réussir Le DELF A2 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

55 GEL

სათაური:
B1 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

65 GEL

სათაური:
B2 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

65 GEL

სათაური:
Réussir Le DELF B1 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

55 GEL

სათაური:
Réussir Le DELF B2 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

55 GEL

სათაური:
Réussir Le DELF A1 scolaire et junior + CD
ავტორი

Didier

თარიღი:

2009

ფასი:

55 GEL

სათაური:
A1 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

65 GEL

სათაური:
A2 Le DELF 100% réussite
ავტორი

Didier

თარიღი:

2016

ფასი:

65 GEL

გრამატიკა

სათაური:
Les 500 Exercices de Grammaire A2
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2006

ფასი:

55 GEL

სათაური:
Les 500 Exercices de Grammaire A1
ავტორი

Hachette

თარიღი:

2005

ფასი:

55 GEL

სათაური:
ავტორი

თარიღი:

ფასი:

სათაური:
bescherelle - conjugaison - Poche
ავტორი

Hatier

თარიღი:

2013

ფასი:

15 GEL

გსურთ შეუკვეთოთ სხვა წიგნები? დაუკავშირდით ფრანგულ ინსტიტუტს: 292 28 55 / 293 44 58