ვაკანსიები

ამ გვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ვაკანსიები და სტაჟირების შემოთავაზებები ფრანგული ინსტიტუტის და ინსტიტუტის პარტნიორების მიერCHARGÉ(E) DE MISSION POUR LA CULTURE ET LA COMMUNICATIONFiche de poste - chargé(e) de mission pour la culture et la communication IFG

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, ფრანგულ ენაზე შედგენილი CV და სამოტივაციო წერილი გამოგზავნონ მისამართზე: cecile.fagegaltier@institutfrancais.geINTERNSHIP IN OFII


The French Office for Immigration and Integration in Tbilisi is looking for an intern part-time training student in Social Sciences (Political Science, legal sciences, international law etc.)
The internship is unpaid.  A certificate will be issued on completion of the training.
Fluency in English is mandatory. A good level of French will be highly appreciated.
If you are interested (e), please send your CV and a cover letter to the following email: mokhtar.guerriche@ofii.fr
the selected candidates will be convened for an interview.
The mission will start in September 2017

ექიმი ან ექთანი

კავკასიის ფრანგული სკოლა აცხადებს 1 ვაკანსიას დეკრეტულ შვებულებაში გასასვლელი თანამშრომლის შესაცვლელად:

1)    ექიმი ან ექთანი, რომელიც იმუშავებს სკოლის ექიმის კაბინეტში
ა. 2017 წლის 1-ლი სექტემბრიდან 2018 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით
ბ. კვირაში 35-საათიანი დატვირთვით

აღნიშნულ თანამდებობებზე საჭირო უნარ-ჩვევების გარდა აუცილებელია, კანდიდატები ფლობდნენ ფრანგულ ან ინგლისურ ენას.

დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე შედგენილი CV და სამოტივაციო წერილი გამოგზავნონ მისამართზე: secretariat@efc.ge