გამოცდების კალენდარი

2019
30 იანვარი - 30 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2019 წლის იანვრის სესია

14 იანვარი - 31 იანვარი

Score IAE-Message - ჩაწერა

2019 წლის თებერვლის სესიაზე

15 იანვარი - 31 იანვარი

TEF/TEFAQ ჩაწერა

2019 წლის თებერვლის სესიაზე

19 თებერვალი - 19 თებერვალი

Score IAE-Message - გამოცდა

2019 წლის თებერვლის სესია

01 თებერვალი - 25 თებერვალი

Score IAE-Message - ჩაწერა

2019 წლის მარტის სესიაზე

14 თებერვალი - 14 თებერვალი

TEF გამოცდა

2019 წლის თებერვლის სესია

15 თებერვალი - 15 თებერვალი

TEFAQ გამოცდა

2019 წლის თებერვლის სესია

12 მარტი - 12 მარტი

Score IAE-Message - გამოცდა

2019 წლის მარტის სესია

11 მარტი - 29 მარტი

TEF/TEFAQ ჩაწერა

2019 წლის აპრილის სესიაზე

22 აპრილი - 15 მაისი

DELF Junior ჩაწერა

2019 წლის ივნისის სესიაზე

22 აპრილი - 15 მაისი

DELF Scolaire ჩაწერა

2019 წლის ივნისის სესიაზე

01 აპრილი - 23 აპრილი

Score IAE-Message - ჩაწერა

2019 წლის მაისის სესიაზე

18 აპრილი - 18 აპრილი

TEF გამოცდა

2019 წლის აპრილის სესია

19 აპრილი - 19 აპრილი

TEFAQ გამოცდა

2019 წლის აპრილის სესია

22 აპრილი - 15 მაისი

DELF Junior ჩაწერა

2019 წლის ივნისის სესიაზე

06 მაისი - 22 მაისი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2019 წლის ივნისის სესიაზე

22 აპრილი - 15 მაისი

DELF Scolaire ჩაწერა

2019 წლის ივნისის სესიაზე

07 მაისი - 07 მაისი

Score IAE-Message - გამოცდა

2019 წლის მაისის სესიაზე

20 ივნისი - 28 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Scolaire, Tout Public
2019 წლის ივნისის სესია

17 სექტემბერი - 30 სექტემბერი

TEF/TEFAQ ჩაწერა

2019 წლის ოქტომბრის სესიაზე

01 ოქტომბერი - 18 ოქტომბერი

DELF Junior ჩაწერა

2019 წლის ნოემბრის სესიაზე

07 ოქტომბერი - 23 ოქტომბერი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2019 წლის ნოემბრის სესიაზე

09 ოქტომბერი - 26 სექტემბერი

TEF გამოცდა

2019 წლის ოქტომბრის სესია

10 ოქტომბერი - 10 ოქტომბერი

TEFAQ გამოცდა

2019 წლის ოქტომბრის სესია

18 ნოემბერი - 26 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2019 წლის ნოემბრის სესია

06 დეკემბერი - 26 დეკემბერი

TCF-DAP ჩაწერა

2020 წლის იანვრის სესიაზე