გამოცდების კალენდარი

2020
29 იანვარი - 29 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2020 წლის იანვრის სესია

20 აგვისტო - 26 აგვისტო

DELF/DALF ჩაწერა

2020 წლის სექტემბრის სესიაზე

21 სექტემბერი - 29 სექტემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2020 წლის სექტემბრის სესია

08 სექტემბერი - 18 სექტემბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2020 წლის ოქტომბრის სესიაზე

08 ოქტომბერი - 23 ოქტომბერი

DELF ჩაწერა

2020 წლის ნოემბრის სესიაზე

19 ოქტომბერი - 27 ოქტომბერი

DELF/DALF გამოცდები

2020 წლის ოქტომბრის სესია

16 ნოემბერი - 25 ნოემბერი

DELF გამოცდები

2020 წლის ნოემბრის სესია

02 ნოემბერი - 09 ნოემბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2020 წლის დეკემბრის სესიაზე

07 დეკემბერი - 10 დეკემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2020 წლის დეკემბრის სესია