გამოცდების კალენდარი

2020
29 იანვარი - 29 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2020 წლის იანვრის სესია

01 ოქტომბერი - 16 ოქტომბერი

DELF Scolaire ჩაწერა

2020 წლის ნოემბრის სესიაზე

01 ოქტომბერი - 16 ოქტომბერი

DELF Junior ჩაწერა

2020 წლის ნოემბრის სესიაზე

05 ოქტომბერი - 23 ოქტომბერი

DELF/DALF Tout public ჩაწერა

2020 წლის ნოემბრის სესიაზე

16 ნოემბერი - 27 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2020 წლის ნოემბრის სესია