გამოცდების კალენდარი

2020
29 იანვარი - 29 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2020 წლის იანვრის სესია