გამოცდების კალენდარი

2018
24 იანვარი - 24 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2018 წლის იანვრის სესია

05 თებერვალი - 05 თებერვალი

TEF გამოცდა

2018 წლის თებერვლის სესია

06 თებერვალი - 06 თებერვალი

TEFAQ გამოცდა

2018 წლის თებერვლის სესია

10 აპრილი - 27 აპრილი

DELF Junior ჩაწერა

2018 წლის ივნისის სესიაზე

23 აპრილი - 11 მაისი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2018 წლის ივნისის სესიაზე

01 მაისი - 11 მაისი

DELF Scolaire ჩაწერა

2018 წლის ივნისის სესიაზე

04 ივნისი - 12 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Scolaire, Tout Public
2018 წლის ივნისის სესია

01 ოქტომბერი - 16 ოქტომბერი

DELF Junior ჩაწერა

2018 წლის ნოემბრის სესიაზე

15 ოქტომბერი - 31 ოქტომბერი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2018 წლის ნოემბრის სესიაზე

19 ნოემბერი - 28 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Tout Public
2018 წლის ნოემბრის სესია

06 დეკემბერი - 27 დეკემბერი

TCF-DAP ჩაწერა

TCF-DAP-ის 2019 წლის იანვრის სესიაზე