გამოცდების კალენდარი

2018
24 იანვარი - 24 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2018 წლის იანვრის სესია

05 თებერვალი - 05 თებერვალი

TEF გამოცდა

2018 წლის თებერვლის სესია

06 თებერვალი - 06 თებერვალი

TEFAQ გამოცდა

2018 წლის თებერვლის სესია

10 აპრილი - 27 აპრილი

DELF Junior ჩაწერა

2018 წლის ივნისის სესიაზე

23 აპრილი - 11 მაისი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2018 წლის ივნისის სესიაზე

25 აპრილი - 25 აპრილი

TEF გამოცდა

2018 წლის აპრილის სესია

26 აპრილი - 26 აპრილი

TEFAQ გამოცდა

2018 წლის აპრილის სესია

02 აპრილი - 16 აპრილი

TEF ჩაწერა

2018 წლის აპრილის სესიაზე

02 აპრილი - 16 აპრილი

TEFAQ ჩაწერა

2018 წლის აპრილის სესიაზე

10 აპრილი - 10 აპრილი

Score IAE-Message - გამოცდა

2018 წლის აპრილის სესია

04 აპრილი - 23 აპრილი

Score IAE-Message - ჩაწერა

2018 წლის მაისის სესიაზე

01 მაისი - 11 მაისი

DELF Scolaire ჩაწერა

2018 წლის ივნისის სესიაზე

23 აპრილი - 11 მაისი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2018 წლის ივნისის სესიაზე

15 მაისი - 15 მაისი

Score IAE-Message - გამოცდა

2018 წლის მაისის სესია

04 ივნისი - 12 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Scolaire, Tout Public
2018 წლის ივნისის სესია

17 სექტემბერი - 05 ოქტომბერი

TEF ჩაწერა

2018 წლის ოქტომბრის სესიაზე

17 სექტემბერი - 05 ოქტომბერი

TEFAQ ჩაწერა

2018 წლის ოქტომბრის სესიაზე

01 ოქტომბერი - 16 ოქტომბერი

DELF Junior ჩაწერა

2018 წლის ნოემბრის სესიაზე

15 ოქტომბერი - 31 ოქტომბერი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2018 წლის ნოემბრის სესიაზე

25 ოქტომბერი - 25 ოქტომბერი

TEF გამოცდა

2018 წლის ოქტომბრის სესია

26 ოქტომბერი - 26 ოქტომბერი

TEFAQ გამოცდა

2018 წლის ოქტომბრის სესია

19 ნოემბერი - 28 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Tout Public
2018 წლის ნოემბრის სესია

14 ნოემბერი - 22 ნოემბერი

TEFAQ ჩაწერა

2018 წლის დეკემბრის სესიაზე

14 ნოემბერი - 22 ნოემბერი

TEF ჩაწერა

2018 წლის დეკემბრის სესიაზე

14 ნოემბერი - 22 ნოემბერი

TEF naturalisation ჩაწერა

2018 წლის დეკემბრის სესიაზე

14 ნოემბერი - 26 დეკემბერი

TCF-DAP ჩაწერა

TCF-DAP-ის 2019 წლის იანვრის სესიაზე

07 დეკემბერი - 07 დეკემბერი

TEFAQ გამოცდა

2018 წლის დეკემბრის სესია

07 დეკემბერი - 07 დეკემბერი

TEF გამოცდა

2018 წლის დეკემბრის სესია

10 დეკემბერი - 10 დეკემბერი

TEF naturalisation გამოცდა

2018 წლის დეკემბრის სესია