გამოცდების კალენდარი

2017
31 იანვარი - 31 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2017 წლის იანვრის სესია

20 თებერვალი - 10 მარტი

TEF ჩაწერა

2017 წლის სესიაზე

20 თებერვალი - 10 მარტი

TEFAQ ჩაწერა

2017 წლის სესიაზე

10 აპრილი - 10 აპრილი

TEF გამოცდა

2017 წლის სესია

11 აპრილი - 11 აპრილი

TEFAQ გამოცდა

2017 წლის სესია

18 აპრილი - 16 მაისი

DELF Junior ჩაწერა

2017 წლის ივნისის სესიაზე

01 მაისი - 25 მაისი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2017 წლის ივნისის სესიაზე

15 მაისი - 25 მაისი

DELF Scolaire ჩაწერა

2017 წლის ივნისის სესიაზე

21 ივნისი - 28 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Scolaire, Tout Public
2017 წლის ივნისის სესია

26 ივლისი - 01 სექტემბერი

TEFAQ ჩაწერა

2017 წლის სექტემბრის სესიაზე

26 ივლისი - 01 სექტემბერი

TEF ჩაწერა

2017 წლის სექტემბრის სესიაზე

26 სექტემბერი - 26 სექტემბერი

TEFAQ გამოცდა

2017 წლის სექტემბრის სესია

25 სექტემბერი - 25 სექტემბერი

TEF გამოცდა

2017 წლის სექტემბრის სესია

16 ოქტომბერი - 31 ოქტომბერი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2017 წლის ნოემბრის სესიაზე

02 ოქტომბერი - 20 ოქტომბერი

DELF Junior ჩაწერა

2017 წლის ნოემბრის სესიაზე

03 ოქტომბერი - 05 ოქტომბერი

Colloque International : 21 défis du 21 ème siècle: Sciences Humaines et Sociales

03 ოქტომბერი - 05 ოქტომბერი

Colloque International : 21 défis du 21 ème siècle: Sciences Humaines et Sociales

საქართველოს ფრანგული ისნტიტუტი საერთაშორისო კვოლოქვიუმის « 21-ე საუკუნის 21 გამოწვევა : ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები » პარტნიორია.

 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის, ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოსა და შოთა რუსთაველლის ეროვნული ფონდის მხარდაჭერით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მართავს კვოლოქვიუმს თემაზე ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ევოლუცია.

 

კვოლოქვიუმის გახსნა - 2017 წლის 3 ოქტომბერი, 9 საათი.

მისამართი : ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კორპუსი 405

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, თბილისი

20 ნოემბერი - 28 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Tout Public
2017 წლის ნოემბრის სესია

06 დეკემბერი - 22 დეკემბერი

TCF-DAP ჩაწერა

TCF-DAP-ის 2018 წლის იანვრის სესია