გამოცდების კალენდარი

2017
31 იანვარი - 31 იანვარი

TCF-DAP გამოცდა

2017 წლის იანვრის სესია

20 თებერვალი - 10 მარტი

TEF ჩაწერა

2017 წლის სესიაზე

20 თებერვალი - 10 მარტი

TEFAQ ჩაწერა

2017 წლის სესიაზე

10 აპრილი - 10 აპრილი

TEF გამოცდა

2017 წლის სესია

11 აპრილი - 11 აპრილი

TEFAQ გამოცდა

2017 წლის სესია

18 აპრილი - 16 მაისი

DELF Junior ჩაწერა

2017 წლის ივნისის სესიაზე

01 მაისი - 25 მაისი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2017 წლის ივნისის სესიაზე

15 მაისი - 25 მაისი

DELF Scolaire ჩაწერა

2017 წლის ივნისის სესიაზე

21 ივნისი - 28 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Scolaire, Tout Public
2017 წლის ივნისის სესია

26 ივლისი - 01 სექტემბერი

TEFAQ ჩაწერა

2017 წლის სექტემბრის სესიაზე

26 ივლისი - 01 სექტემბერი

TEF ჩაწერა

2017 წლის სექტემბრის სესიაზე

26 სექტემბერი - 26 სექტემბერი

TEFAQ გამოცდა

2017 წლის სექტემბრის სესია

25 სექტემბერი - 25 სექტემბერი

TEF გამოცდა

2017 წლის სექტემბრის სესია

16 ოქტომბერი - 31 ოქტომბერი

DELF/DALF Tout Public ჩაწერა

2017 წლის ნოემბრის სესიაზე

02 ოქტომბერი - 20 ოქტომბერი

DELF Junior ჩაწერა

2017 წლის ნოემბრის სესიაზე

20 ნოემბერი - 28 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

Junior, Tout Public
2017 წლის ნოემბრის სესია

06 დეკემბერი - 27 დეკემბერი

TCF-DAP ჩაწერა

TCF-DAP-ის 2018 წლის იანვრის სესია

21 დეკემბერი - 12 იანვარი

TEF ჩაწერა

2018 წლის თებერვლის სესია

21 დეკემბერი - 12 იანვარი

TEFAQ ჩაწერა

2018 წლის თებერვლის სესია