მოზარდები

ზოგადი კურსი

 • ფრანგული ენის სპეციალურად ადაპტირებული სწავლება 10-დან 14 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის 
 • ყოველდღიურ სიტუაციებში გამოსაყენებელი ფრანგული ენის შესასწავლად
 • მუშაობა კომუნიკაციის 4 კომპეტენციაში : მოსმენა, ზეპირმეტყველება, კითხვა და წერა DELF-ის გამოცდებთან შესაბამისობაში 
 • ადაპტირებული რიტმი : 1.5 საათი x 2 დღე/კვირაში
 • ჯგუფში 5-დან 10 მოსწავლემდე
 • პირადი ციფრული პლატფორმა თითოეული სტუდენტისთვის
 • მედიათეკის ერთწლიანი აბონიმენტი

DELF-ის გამოცდების მოსამზადებელი კურსი

 • სპეციალური კურსი DELF (A2, B1 ან B2) გამოცდების მოსამზადებლად, მოთხოვნის შესაბამისად.
 • ვარჯიში ზეპირ და წერილობით აზრის გამოხატვაში.
 • დაეუფლეთ ტექნიკას გამოცდის დღეს მაქსიმალურად მაღალი ქულების მოსაპოვებლად.
 • გაიარეთ პრეტესტი და მიიღეთ რჩევები სერტიფიცირებული გამომცდელისგან.
 • ჯგუფში 5-დან 10 მოსწავლემდე
 • პირადი ციფრული პლატფორმა თითოეული სტუდენტისთვის
 • მედიათეკის ერთწლიანი აბონიმენტი

ახალგაზრდული კლუბი

 • ფრანგულის სახელოსნო 11-დან 16 წლამდე მოზარდებისთვის

 • კლუბი საშუალებას იძლევა შეისწავლოთ ფრანგული ენა მხიარული, კომუნიკაციურ და მოზარდებზე მორგებული მეთოდებით.

 • კლუბის ფარგლებში შემოთავაზებული იქნება კულტურული აქტივობები ფრანკოფონური ქვეყნების თავისებურებების გასაცნობად (ანიმაციური ფილმები, კულინარული სახელოსნო, ხატვა და ა.შ.)

 • გაიარეთ პრეტესტი და მიიღეთ რჩევები სერტიფიცირებული გამომცდელისგან.
 • ადაპტირებული რიტმი : კვირაში 1,5 საათი

 • შაბათობით, დასწრებითი სწავლება საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში

 • ტარიფი: 12 საათი - 150 ლარი

ფრანგული ენის შესწავლა ონლაინ რეჟიმში

ტარიფები

დონის განსაზღვრა

თუ გსურთ, დაადგინოთ თქვენი დონე, შეგიძლიათ, გაიაროთ გასაუბრება დისტანციურად.
გასაუბრებისთვის გამოყენებული იქნება პროგრამა ზუმი.

ფრანგული ენის ცოდნის დონის დადგენისა და კონსულტაციის საფასური შეადგენს 10 ლარს


თუ ხართ დამწყები, გაეცანით კურსების კალენდარს élémentaire 1 დონის კურსის საათობრივი განრიგის სანახავად.
 

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით : info@institutfrancais.ge
2 92 28 55 / 2 93 44 58

 

ბანკი/ანკ : ს ს ”თიბისი ბანკი”

 

ბ/კოდი : TBCBGE22

 

ანგ/N°: GE12TB7398636160100001