ფრანკოფონია 2021 - კონკურსები

2021 წლის ფრანკოფონიის შერჩეული სიტყვებია:


AILE - ALLURE - BULLER - CHAMBRE À AIR - DÉCOLLER - ÉOLIEN - FOEHN - FRAGRANCE - INSUFFLER - VAPOREUX

იხილეთ ფრანკოფონიის ათი სიტყვის  ანმარტებები და სხვა რესურსები.
 

გთვაზობთ ფრანკოფონიის 10 სიტყვით შთაგონებულ კონკურსებს:

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის კონკურსები :

საქართველოს ფრანგული ენის მასწავლებელთა ასოციაციის კონკურსები :


რეგიონული კონკურსები:


  • იმერეთის რეგიონული კონკურსი (მალე)


concours 2021