გამოცდების კალენდარი

2021
15 იანვარი - 22 იანვარი

TEF ACCES AUX ETUDES ჩაწერა

2021 წლის თებერვლის სესიაზე.
სპეციალურად DFMS/DFMSA დოსიეებისთვის

04 თებერვალი - 04 თებერვალი

TEF ACCES AUX ETUDES გამოცდა

2021 წლის თებერვლის სესია.
სპეციალურად DFMS/DFMSA დოსიეებისთვის

10 თებერვალი - 02 მარტი

TEF CANADA ჩაწერა

2021 წლის მარტის სესიაზე.

15 თებერვალი - 08 მარტი

DELF/DALF ჩაწერა

2021 წლის აპრილის სესიაზე

12 მარტი - 12 თებერვალი

TEF CANADA გამოცდა

2021 წლის მარტის სესია

12 აპრილი - 19 აპრილი

DELF/DALF გამოცდები

2021 წლის აპრილის სესია

29 მარტი - 18 აპრილი

DELF/DALF ჩაწერა

2021 წლის მაისის სესიაზე

26 აპრილი - 07 მაისი

DELF/DALF ჩაწერა

2021 წლის ივნისის სესიაზე

10 მაისი - 24 მაისი

DELF/DALF გამოცდები

2021 წლის მაისის სესია

DELF Junior (18 წლამდე) 10-14 მაისი
DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 17-24 მაისი

17 მაისი - 31 მაისი

TEF CANADA ჩაწერა

2021 წლის 16 ივნისის სესიაზე

16 ივნისი - 16 ივნისი

TEF CANADA გამოცდა

2021 წლის ივნისის სესია.
ელექტრონული ფორმატი.

01 ივნისი - 14 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

2021 წლის ივნისის სესია

DELF Junior (18 წლამდე) 1-4 ივნისი.
DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 7-14 ივნისი.

21 სექტემბერი - 30 სექტემბერი

TEF CANADA ჩაწერა

2021 წლის 7 ოქტომბრის სესიაზე.

16 სექტემბერი - 27 სექტემბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2021 წლის ოქტომბრის სესიაზე.

07 ოქტომბერი - 07 სექტემბერი

TEF CANADA გამოცდა

2021 წლის ოქტომბრის სესია.
ელექტრონული ფორმატი.

01 ოქტომბერი - 12 ოქტომბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2021 წლის ნოემბრის სესიაზე.

18 ოქტომბერი - 29 ოქტომბერი

DELF/DALF გამოცდები

2021 წლის ოქტომბრის სესია

DELF Junior (18 წლამდე) 18-21 ოქტომბერი.
DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 22-29 ოქტომბერი.

15 ნოემბერი - 29 ოქტომბერი

DELF/DALF გამოცდები

2021 წლის ნოემბრის სესია

DELF Junior (18 წლამდე) 15-18 ნოემბერი.
DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 19-29 ნოემბერი.