გამოცდების კალენდარი

2022
15 თებერვალი - 15 თებერვალი

Score IAE-Message - გამოცდა

სესია Nº1: 
2022 წლის 15 თებერვალი
, 15:00-18:00 (თბილისის დროით)
 

ონლაინ რეგისტრაცია 2022 წლის 1-ლი თებერვლის ჩათვლით: 
http://www.iae-message.fr/inc/details_centre.php?id=TBI01
შედეგები: 2022 წლის 25 თებერვლიდან. 

08 მარტი - 08 მარტი

Score IAE-Message - გამოცდა

სესია Nº2: 
2022 წლის 
მარტი, 15:00-18:00 (თბილისის დროით)
 

ონლაინ რეგისტრაცია 2022 წლის 2 თებერვლის ჩათვლით: 
http://www.iae-message.fr/inc/details_centre.php?id=TBI01
შედეგები: 2022 წლის 18 მარტიდან.

01 აპრილი - 25 აპრილი

DELF/DALF ჩაწერა

2022 წლის მაისის სესიაზე

05 აპრილი - 05 აპრილი

Score IAE-Message - გამოცდა

სესია Nº3: 
2022 წლის 5 აპრილი
, 14:00-17:00 (თბილისის დროით)
 

ონლაინ რეგისტრაცია 202 წლის 22 მარტის ჩათვლით: 
http://www.iae-message.fr/inc/details_centre.php?id=TBI01
შედეგები: 2022 წლის 17 აპრილიდან. 

08 აპრილი - 14 აპრილი

TEF CANADA ჩაწერა

2022 წლის 19 აპრილის სესიაზე.

19 აპრილი - 19 აპრილი

TEF CANADA გამოცდა

2022 წლის აპრილის სესია. ელექტრონული ფორმატი.

16 მაისი - 31 მაისი

DELF/DALF გამოცდები

2022 წლის მაისის სესია

DELF Junior (18 წლამდე) 
A1 : 16/05
A2 : 17/05
B1 : 18/05
B2 : 19/05
DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 
A1 : 20/05
A2 : 23/05
B1 : 24/05
B2 : 25/05
C1 : 30/05
C2 : 31/05

01 მაისი - 11 მაისი

DELF/DALF ჩაწერა

2022 წლის ივნისის სესიაზე

07 ივნისი - 21 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

2022 წლის ივნისის სესია

DELF Junior (18 წლამდე) 
A1 : 07/06
A2 : 08/06
B1 : 09/06
B2 : 10/06
DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 
A1 : 13/06
A2 : 14/06
B1 : 15/06
B2 : 16/06
C1 : 20/06
C2 : 21/06

15 სექტემბერი - 27 სექტემბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2022 წლის ოქტომბრის სესიაზე

06 სექტემბერი - 20 სექტემბერი

TEF CANADA ჩაწერა

2022 წლის 4 ოქტომბრის სესიაზე.

17 ოქტომბერი - 31 ოქტომბერი

DELF/DALF გამოცდები

2022 წლის ოქტომბრის

DELF Junior (18 წლამდე)
A1 : 17/10
A2 : 18/10
B1 : 19/10
B2 : 20/10
DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 
A1 : 24/10
A2 : 25/10
B1 : 26/10
B2 : 27/10
C1 : 28/10

01 ოქტომბერი - 13 ოქტომბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2022 წლის ნოემბრის სესიაზე

04 ოქტომბერი - 04 ოქტომბერი

TEF CANADA გამოცდა

TEF CANADA : 2022 წლის 4 ოქტომბერი
გამოცდა ჩატარდება ელექტრონული ფორმატით.
ერთ სესიაზე რეგისტრირებული კანდიდატების რაოდენობა: 5 კანდიდატი
გამოცდაზე ჩაწერა ონლაინ: 2022 წლის 6 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით.
გამოცდები ჩატარდება საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში.

21 ნოემბერი - 30 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2022 წლის ნოემბრის სესია

DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 
A1 : 21/11
A2 : 22/11
B1 : 25/11
B2 : 28/11
C1 : 29/11
C2 : 30/11

14 ნოემბერი - 21 ნოემბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2022 წლის დეკემბრის სესიაზე

22 ნოემბერი - 22 ნოემბერი

Score IAE-Message - გამოცდა

სესია Nº4: 
2022 წლის 22 ნოემბერი
, 15:00-18:00 (თბილისის დროით) 
ონლაინ რეგისტრაცია 2022 წლის 5 სექტემბრიდან 6 ნოემბრის ჩათვლით: 
http://www.iae-message.fr/inc/details_centre.php?id=TBI01
შედეგები: 2022 წლის 2 დეკემბრიდან.

05 დეკემბერი - 06 დეკემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2022 წლის დეკემბრის სესია

DELF/DALF Tout public (ყველასთვის) 
B2 : 05/12
C1 : 06/12