გამოცდების კალენდარი

2023
10 აპრილი - 24 აპრილი

DELF/DALF ჩაწერა

2023 წლის მაისის სესიაზე

16 მაისი - 29 მაისი

DELF/DALF გამოცდები

2023 წლის მაისის სესია

DELF Junior 
A1 : 16/05
A2 : 17/05
B1 : 18/05
B2 : 19/05
DELF/DALF Tout public
A1 : 22/05
A2 : 23/05
B1 : 24/05
B2 : 25/05
C1 : 29/05

01 მაისი - 15 მაისი

DELF/DALF ჩაწერა

2023 წლის ივნისის სესიაზე

06 ივნისი - 20 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

2023 წლის ივნისის სესია

DELF Junior 
A1 : 06/06
A2 : 07/06
B1 : 08/06
B2 : 09/06
DELF/DALF Tout public
A1 : 13/06
A2 : 14/06
B1 : 15/06
B2 : 16/06
C1 : 19/06
C2 : 20/06

14 სექტემბერი - 27 სექტემბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2023 წლის ოქტომბრის სესიაზე

17 ოქტომბერი - 30 ოქტომბერი

DELF/DALF გამოცდები

2023 წლის ოქტომბრის სესია

DELF Junior 
A1 : 17/10
A2 : 18/10
B1 : 19/10
B2 : 20/10
DELF/DALF Tout public
A1 : 23/10
A2 : 24/10
B1 : 25/10
B2 : 26/10
C1 : 30/10

02 ოქტომბერი - 16 ოქტომბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2023 წლის ნოემბრის სესიაზე

06 ნოემბერი - 15 ნოემბერი

TCF-DAP ჩაწერა

2023 წლის დეკემბრის სესიაზე.

20 ნოემბერი - 29 ნოემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2023 წლის ნოემბრის სესია

DELF/DALF Tout public
A1 : 20/11
A2 : 21/11
B1 : 22/11
B2 : 27/11
C1 : 28/11
C2 : 29/11

15 ნოემბერი - 22 ნოემბერი

DELF/DALF ჩაწერა

2023 წლის დეკემბრის სესიაზე

12 დეკემბერი - 12 დეკემბერი

TCF-DAP გამოცდა

2023 წლის დეკემბერი

06 დეკემბერი - 07 დეკემბერი

DELF/DALF გამოცდები

2023 წლის დეკემბრის სესია

DELF/DALF Tout public
B2 : 06/12
C1 : 07/12