გამოცდების კალენდარი

2023
10 აპრილი - 24 აპრილი

DELF/DALF ჩაწერა

2023 წლის მაისის სესიაზე

16 მაისი - 29 მაისი

DELF/DALF გამოცდები

2023 წლის მაისის სესია

DELF Junior 
A1 : 16/05
A2 : 17/05
B1 : 18/05
B2 : 19/05
DELF/DALF Tout public
A1 : 22/05
A2 : 23/05
B1 : 24/05
B2 : 25/05
C1 : 29/05

01 მაისი - 15 მაისი

DELF/DALF ჩაწერა

2023 წლის ივნისის სესიაზე

06 ივნისი - 20 ივნისი

DELF/DALF გამოცდები

2023 წლის ივნისის სესია

DELF Junior 
A1 : 06/06
A2 : 07/06
B1 : 08/06
B2 : 09/06
DELF/DALF Tout public
A1 : 13/06
A2 : 14/06
B1 : 15/06
B2 : 16/06
C1 : 19/06
C2 : 20/06