გამოცდები

საფრანგეთში ბაკალავრის პირველ კურსზე ჩარიცხვა - ,,თეთრი დოსიეს" პროცედურა 2020-2021

ბაკალავრიატის (ლისანსი) პირველ კურსზე საფრანგეთის უნივერსიტეტში დასარეგისტრირებლად წინასწარი ჩაწერის პროცედურის (DAP) გავლა სავალდებულოა ყველა იმ აპლიკანტისათვის, რომელიც ფლობს საფრანგეთის გარდა სხვა ქვეყნის მეორადი განათლების დიპლომს. თქვენ შეგიძლიათ, აპლიკაციის, სახელწოდებით "თეთრი დოსიე" 2020-2021 ონლაინ ჩამოტვირთვა...

ვრცლად

სასაუბრო კურსი

თქვენ უკვე ფლობთ ფრანგულ ენას და გსურთ გაივარჯიშოთ ზეპირმეტყველებაში ? ჩაეწერეთ ჩვენს სასაუბრო კურსზე და ისაუბრეთ მხოლოდ ფრანგულად !

ვრცლად

ერთადერთი სერტიფიცირებული საგამოცდო ცენტრი საქართველოში

DELF /DALF

DELF /DALF

ვრცლად