კერძო გაკვეთილები

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე.

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე. 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე.საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე.


უპირატესობები:

  • საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს
  • ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე; 
  • საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს; 
  • ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე; 

რეგისტრაცია:

Contactez nous au 2 92 28 55 / 2 93 33 58

ხანგრძლივობა და სიხშირე

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე

ტარიფების შესახებ ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით : info@institutfrancais.ge 2 92 28 55 / 2 93 44 58