კერძო გაკვეთილები

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე.

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე. 

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე.საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს. ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე.


უპირატესობები:

  • საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს
  • ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე; 
  • საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს; 
  • ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე; 

რეგისტრაცია:

Contactez Manana IASHVILI au 2 92 28 55 / 2 93 33 58

ხანგრძლივობა და სიხშირე

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი ქვეყანაში 2002 წლიდან არსებობს ის გახლავთ « ალექსანდრე დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის » მემკვიდრე

ღირებულება (30სთ) : ვრცელი სათაური სათაური ვრცელი
  აქვს IFG შორიდან სახლში
       
1 პირი 900 ლარი 900 ლარი 1050 ლარიl
2 პირი 1100 ლარი 1100 ლარი 1250 ლარი
2 პირი 1100 ლარი 1100 ლარი 1250 ლარი