კალენდარი

საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კონკურსის ვადა იწურება

2017 წლის 12 აპრილიდან დაიწყო საბუთების მიღება ფრანგული ინსტიტუტის საგამომცემლო დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის 2017 წელს. კონკურსი ამჯერად ითვალისწინებს საავტორო უფლებების გადახდას. საბუთების მიღების ბოლო დღეა 2017 წლის 25 მაისი.

კონკურსში მონაწილეობის პირობები