კალენდარი

საგამომცემლო დახმარების პროგრამა

გამოცხადდა მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის კონკურსი, ფრანგულენოვანი ნაწარმოებების ქართული თარგმანების გამოცემისთვის, საავტორო უფლებების დაფინანსების მოსაპოვებლად.

საბუთები მიიღება 2024 წლის 25 თებერვლამდე.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე: https://institutfrancais.ge/ka/page/merab-mamardashvilis-saxelobis-sagamomcemlo-daxmarebis-programa/