კალენდარი

საგამომცემლო დახმარების პროგრამა


გამოცხადდა მერაბ მამარდაშვილის სახელობის საგამომცემლო დახმარების პროგრამის 2024 წლის მეორე სესიის კონკურსი, ფრანგულენოვანი ნაწარმოებების ქართული თარგმანების გამოცემისთვის, საავტორო უფლებების დაფინანსების მოსაპოვებლად.

მოიპოვეთ საავტორო უფლებების დაფინანსება ფრანგული ნაწარმოებების ქართული თარგმანების გამოსაცემად!

საბუთები მიიღება 2024 წლის 17 აგვისტომდე.

დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე: https://institutfrancais.ge/ka/page/merab-mamardashvilis-saxelobis-sagamomcemlo-daxmarebis-programa/