კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2019-01-25 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEFAQ-ის 2019 წლის თებერვლის სესიაზე

TEFAQ-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი კვებეკისთვის) შემდეგი სესია გაიმართება 2019 წლის 15 თებერვალს (ელექტრონული ვერსია).
რეგისტრაცია შესაძლებელია 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით. სამუშაო საათები: 10:30-დან 18:30-მდე.


დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: