კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი | 2019-09-26 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEFAQ-ის 2019 წლის ოქტომბრის სესიაზე

TEFAQ-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი კვებეკისთვის) შემდეგი სესია გაიმართება 2019 წლის 10 ოქტომბერს (ელექტრონული ვერსია).
რეგისტრაცია შესაძლებელია 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით. სამუშაო საათები: 10:30-დან 18:30-მდე.


დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: