კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2018-11-16 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TEFAQ-ის 2018 წლის დეკემბრის სესიაზე

TEFAQ-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი კვებეკისთვის) შემდეგი სესია გაიმართება 2018 წლის 7 დეკემბერს (ელექტრონული ვერსია).
რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 22 ნოემბრის ჩათვლით. სამუშაო საათები: 10:00-დან 18:30-მდე.


დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: