კალენდარი

რეგისტრაცია TEF-ის 2020 წლის ოქტომბრის სესიაზე

TEF-ის (ფრანგული ენის ცოდნის შეფასების ტესტი) შემდეგი სესია გაიმართება 2020 წლის ოქტომბერში შემდეგი განრიგით:

TEF Canada / TEF Naturalisation: 2020 წლის 29 ოქტომბერი
გამოცდა ჩატარდება ელექტრონული ფორმატით.
გამოცდაზე ჩაწერა ონლაინ: 2020 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით. 
გამოცდები ჩატარდება საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: