კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტი | 2016-12-23 10h30 - 18:30

რეგისტრაცია TCF-DAP-ის 2017 წლის იანვრის სესიაზე

TCF-DAP-ის გამოცდის შემდეგი სესია გაიმართება 2017 წლის 31 იანვარს. 
რეგისტრაციის ვადებია 6-23 დეკემბერი 10:00-დან 18:30-მდე

დაწვრილებითი ინფორმაცია და კანდიდატის დოსიე: