კალენდარი

ონლაინ | 2021-11-30 17სთ00

’’მწერლები დევნის, მასების განადგურების და გენოციდის წინაშე’’ - წიგნის პრეზენტაცია

აქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა
გიწვევთ ონლაინ შეხვედრაზე

ლუბა იურგენსონი და ათინათ მამაცაშვილი
წარმოადგენენ თავიანთ ნაშრომს

’’მწერლები დევნის, მასების განადგურების და გენოციდის წინაშე’’ 
 
სამშაბათს, 2021 წლის 30 ნოემბერს 17სთ00წთ-ზე

შეხვედრა ჩატარდება ფრანგულ ენაზე.

ზუმის ბმული: 
https://us02web.zoom.us/j/84369565255


ლუბა იურგენსონი არის მწერალი, მთარგმნელი და პარიზის სორბონის უნივერსიტეტის ლიტერატურის პროფესორი, საკონცენტრაციო ბანაკებში შექმნილი ლიტერატურის სპეციალისტი.

ათინათი მამაცაშვილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებითი ლიტერატურის პროფესორია. მისი კვლევის სფეროებია ანგაჟირებული ლიტერატურა, ტოტალიტარული სისტემები და ლიტერატურა, ანტისემიტიზმი და ლიტერატურა.

 

ათინათი მამაცაშვილის და ლუბა იურგენსონის წიგნი ’’მწერლები დევნის, მასების განადგურების და გენოციდის წინაშე’’ ლიტერატურული ტექსტების კრებულია, რომელიც მკითხველს სთავაზობს სიღრმისეულ ანალიზს მწერლის ადგილის შესახებ რუსულ და კავკასიურ სამყაროში, დევნის და ანტისემიტიზმის პირობებში. ნაშრომის მიზანია, კითხვის ქვეშ დააყენოს, ერთი მხრივ, ტერორის რეჟიმის პირობებში შექმნილი ნაწერები მათ ისტორიულ რეალობასთან, განსაკუთრებით ნაცისტურ და საბჭოთა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან მიმართებაში და, მეორე მხრივ, გახსნას სივრცე ეთიკური დებატებისთვის.

 

ნაშრომი გამოცემულია საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მხარდაჭერით და შეგიძლიათ წასაკითხად გაიტანოთ ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკიდან.