კალენდარი

მთარგმნელის სტიპენდია

მიმდინარეობს საბუთების მიღება საფრანგეთის წიგნის ეროვნული ცენტრის მიერ მთარგმნელებისთვის დაწესებული სტიპენდიის მოსაპოვებლად. 

კანდიდატურის დოსიეს შედგენამდე მთარგმნელმა უნდა წარადგინოს თავისი მთარგმნელობითი პროექტი დასამტკიცებლად საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკაში (ქ-ნ თამარ ხოსრუაშვილის საყურადღებოდ).

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 1 მაისი.

გაეცანით კონკურსში მონაწილეობის პირობებს.