კალენდარი

Cité internationale des arts რეზიდენცია

ფრანგული ინსტიტუტი აცხადებს კანდიდატურების მიღებას  2024-2025 წლებში პარიზის საერთაშორისო სახელოვნებო ცენტრის Cité internationale des arts რეზიდენციაში მონაწილეობის მისაღებად.


გთხოვთ იხილოთ რეზიდენციაში მონაწილეობის დეტალური პირობები ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე :


ფრანგული


ინგლისური


კანდიდატურის წარდგენა


კანდიდატურის დოსიე უნდა გამოაგზავნოთ ელექტრონული სახით მოთხოვნილი საბუთებით WORD და PDF ფორმატში
საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში შემდეგ მისამართebზე: salome.murvanidze@institutfrancais.ge და tea.jikidze@institutfrancais.geკანდიდატურის წარდგენის ბოლო ვადაა: 2023 წლის 15 ოქტომბერი.