მომსახურების ხარისხის კვლევა

1

უკეთ გასაცნობად:

1. ასაკი:

2. რომელ დონეზე ხართ ჩაწერილი (შემოხაზეთ)


3. ზოგადად, რომელი ტრანსპორტით სარგებლობთ თბილისში გადაადგილებისას?


4. რამდენი ხანია, რაც ფრანგულს სწავლობთ?

5. თავიდანვე საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტში სწავლობდით ენას?


6.თუ არა, სად დაიწყეთ ფრანგულის სწავლა?

7. რა მიზნით სწავლობთ ფრანგულს?

8. აპირებთ თუ არა, რომელიმე საერთაშორისო გამოცდის ჩაბარებას?


9. თუ დიახ, რომლის?


2

ჩვენი კურსების შესახებ:

ინფორმაციის მიღება კურსების შესახებ

ჩაწერის პროცედურა

დახვედრის ხარისხი და ზოგადი გარემო

კურსის სახელმძღვანელო

კლასში გამოყენებული აუდიოვიზუალური დოკუმენტების რაოდენობა (ფილმები, რეპორტაჟები, დოკუმენტური ფილმები...)

სახელმძღვანელოს გარდა გამოყენებული დოკუმენტები (სტატიების, ფოტოები, გამოსახულებები...)

სახლში შესრულებული დავალების რაოდენობა

სტუდენტთა რაოდენობა თქვენს ჯგუფში

საკლასო ოთახები და მათი აღჭურვილობა

პროგრამა HANAF

3

კულტურული მიმართულება

1.
მედიათეკა

დიახ არა
კომენტარი

მოგეწონათ ჯგუფთან ერთად ვიზიტი მედიათეკაში?

ამ ვიზიტმა გაგიჩინათ მისი უფრო ზშირად სტუმრობის სურვილი?

ხშირად დადიხართ მედიათეკაში?

იქ დოკუმენტების გამოსატანად დადიხართ?

იქ სამეცადინოდ დადიხართ?

იქ ლიტერატურულ შეხვედრებზე დადიხართ?

იცით, რომ იქ თვეში ერთხელ ლიტერატურული შეხვედრები იმართება?

იცით, რომ ლიტერატურულ შეხვედრებზე დასწრება უფასოა?

იცით, რომ შეგიძლიათ ონლაინ კატალოგის კონსულტაცია?

იცნობთ კულტურთეკას?

იცით, რომ მისი სარგებლობა თქვენ უფასოდ შეგიძლიათ?

რეგულარულად სტუმრობთ კულრურთეკას?

თუ იშვიათად ან საერთოდ არ დადიხართ მედიათეკაში, შეგიძლიათ გაგვაცნოთ მიზეზი?

2.
კინოკლუბი

დიახ არა
კომენტარი

იცით თვეში ერთხელ კინოკლუბის არსებობის შესახებ?

იცით, რომ კინოკლუბი უფასოა?

მისაღებია მისი დღეები და საათები?

მისაღებია მისი ადგილმდებარეობა?

მისაღებია შემოთავაზებული ფილმების მრავალფეროვნება?

თუ იშვიათად ან საერთოდ არ დადიხართ კინოკლუბში, შეგიძლიათ გაგვაცნოთ მიზეზი?

3.
დროებითი კულტურული ღონისძიებები

(კინოფესტივალები, მუსიკალური ფესტივალები...)
სფი მრავალი კულტურული ღონისძიების პარტნიორია.
იღებთ რეგულარულად ინფორმაციას აღნიშნულ ღონისძიებაზე?
როგორ იგებთ მსგავსი ტიპის ღონისძიებების შესახებ?
4

ჩვენი შემოთავაზება ერთგულებისთვის

დიახ არა

იცით, რომ სფი-ს სტუდენტის ბარათის საშუალებით შეგიძლიათ მიიღოთ ფასდაკლებები ჩვენს პარტნიორებთან?

გამოიყენეთ უკვე თქვენი ბარათი ფასდაკლების მისაღებად?

თუ კი, რომელ პარტნიორთან?

გიცდიათ სასწავლო პლატფორმა LINGWING?

გამოიყენებთ ამ პლატფორმას ფრანგულის შესასწავლად?

მადლობას გიხდით, რომ გამონახეთ დრო აღნიშნულ კითხვარზე პასუხის გასაცემად, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ჩვენი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში.