კინო

კინოკლუბი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი წარმოგიდგენთ ფრანგულ კინოკლუბს. დაესწარით ფრანგული ან ფრანგულენოვანი ფილმების ჩვენებებს, ქართული სუბიტრებით.


ვრცლად
სამხრეთის ქვეყნების ახალგაზრდა შემოქმედთა საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის მხარდაჭერის მიზმით, ფრანგული ინსტიტუტის მიერ, « France Médias Monde »-თან თანამშორმლობითა და ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, შეიქმნა პროფესიონალებისთვის განკუთვნილი პროგრამა  « მსოფლიო კინოს ფაბრიკა ».

მსოფლიო კინოს დახმარების ფონდი

ეროვნულ კინო ცენტრთან თანამშრომლობით, ფრანგული ინსტიტუტი მონიტორინგს უწევს მსოფლიო კინოს მხარდაჭერის პროგრამას. მსოფლიო კინოს მხარდაჭერის პროგრამა ითვალისწინებს კინოთეატრებში პირველი ექსპლუატაციისთვის განკუთვნილი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული, ანიმაციური ან დოკუმენტური ნამუშევრებისთვის  შერჩევითი დახმარების გაწევას.