კალენდარი

წიგნის სახლი ''ლიგამუსი'' | 2019-03-21 15h

ზოგიერთი სახალხო ამბოხის შესახებ ფრანგულ ლიტერატურაში

ჟაკ გოდიეს, ლიტერატურის პროფესორის, საჯარო ლექცია ფრანგულენოვანი მსმენელისთვის.

ხუთშაბათი, 21 მარტი, 15სთ

მისამართი: წიგნის სახლი ''ლიგამუსი'' - ილიას სახლემწიფო უნივერსიტეტი - ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32

თავისუფალი დასწრება