კალენდარი

ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა | 2019-06-29 13 სთ

ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა ივნისის ბოლო 2019

ზღაპრის ინტერაქტიული კითხვა 
ციფრული ბიბლიოთეკის - კულტურთეკის გამოყენებით

სუში
 

და 
გასართობი აქტივობები ბავშვებისთვის 3 წლის ასაკიდან.

შაბათს, 29 ივნისს, 13 საათზე

აუცილებელია წინასწარი ჩაწერა.
ერთი ანიმაციის ფასი ერთი ბავშვისთვის: 5 ლარი.

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის მე-3 კორპ.
გუდიაშვილის ქუჩა 7, ტელ.: 292 33 04