კალენდარი

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა | 2018-04-14 17 სთ

ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა

ზღაპრების ინტერაქტიული კითხვა 
ციფრული ბიბლიოთეკის - კულტურთეკის გამოყენებით 

"შირო და კამიშიბაიები"

და 
გასართობი აქტივობები ბავშვებისთვის 3 წლის ასაკიდან.

შაბათს, 14 აპრილს, 17 საათზე

ღონისძიება უფასოა, სასურველია წინასწარი ჩაწერა

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის მედიათეკა, საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის მე-3 კორპ.
გუდიაშვილის ქუჩა 7, ტელ.: 292 33 04