კალენდარი

ვისწავლოთ ფრანგული მუზეუმში

საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტისა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლობით მომზადებული საგანმანათლებლო პროგრამა – “ვისწავლოთ ფრანგული მუზეუმში ”, ითვალისწინებს ფრანგული ენის გასვლით გაკვეთილს მუზეუმის ექსპოზიციაში, სადაც ნასწავლი მასალის გამეორება და გამტკიცება ხდება.
პროგრამა სპეციალურად არის შექმნილი 7-13 წლის ფრანგულენოვანი მოსწავლეებისთვის.


დაწვრილებითი ინფორმაცია